Directie operaties

ANPR 4142w
De directie operaties zorgt voor de dagelijkse operationele leiding en houdt de laatste veiligheidstendenzen in de politiezone nauwlettend in de gaten. Zij coördineren alle operationele dossiers binnen de verschillende afdelingen van de politiezone. De directie operaties is verder verantwoordelijk voor het klachtenmanagement en het interne toezicht.

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel