Tweedelijns politiehulp

drugsactie 9850w

Weinig misdrijven kunnen gepleegd worden zonder dat ook maar iemand iets weet of gemerkt heeft. Die informatie op het spoor komen en alle stukjes van de puzzel bij elkaar leggen is de grote uitdaging van onze rechercheurs. Met een grote gedrevenheid maken zij werk van grondig en uitgebreid speurwerk om vandalen, dieven of overvallers te vinden en afdoende bewijzen te verzamelen.

De medewerkers van het zogeheten 'team goederen' focussen op zaken als diefstallen, drugshandel en financiële criminaliteit. Voor vele dossiers werken zij op bovenlokaal niveau samen met andere politiezones of -diensten.

De medewerkers van 'team personen' houden zich bezig met sociale, relationele en opvoedkundige problemen in gezinnen. Deze tussenkomsten kunnen gaan van informatieverstrekking, preventie, bemiddeling tot het opstellen van een proces-verbaal.

Daarnaast volgen zij ook van dichtbij de gezinnen op waar er meerdere tussenkomsten geweest zijn naar aanleiding van huiselijk geweld.

 

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel