politiecollege 2017w
vlnr: Rob Mennes, Tom De Vries, Luc Bouckaert, Geert Antonio, Jeroen Baert en Gwen Merckx.

In meergemeentenzones worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege.

Het politiecollege bestaat uit de vijf burgemeester en de korpschef. Zij worden bijgestaan door de secretaris en de bijzonder rekenplichtige van de politiezone.

In 2017 bestond het politiecollege uit:

Jeroen Baert, burgemeester van Boom;
Luc Bouckaert, burgemeester van Hemiksem;
Tom De Vries, burgemeester van Niel
Geert Antonio, burgemeester van Rumst, tevens voorzitter van het politiecollege;
Rob Mennes, burgemeester van Schelle;
Gwen Merckx, korpschef;
Luc Schroyens, secretaris en
Bart Smits, bijzonder rekenplichtige.

In 2017 kwam het politiecollege 16 keer samen.

In meergemeentenzones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. De politieraad van de zone Rupel is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de vijf Rupelgemeenten, op basis van hun bevolkingscijfers.

De Rupelse politieraad bestaat uit de leden van het politiecollege en respectievelijk vijf raadsleden uit Boom en Rumst en telkens drie uit Hemiksem, Niel en Schelle. De politieraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het politiecollege en kwam in 2017 4 keer samen.

politieraad2015

In 2017 zetelden in de politieraad:

voor Boom
Ann De Maere (Sp.a)
Peter De Ridder (Sp.a)
Juan Roca Cervera (N-VA - vanaf 15/11 als onafhankelijke)
Marc Van Heel (N-VA - vanaf 15/11 als onafhankelijke)
Ann De Smedt (N-VA)

voor Hemiksem
François Boddaert (Sp.a)
Levi Wastyn (Sp.a)
Gregory Müsing (N-VA)

voor Niel
Freddy Vermeiren (Sp.a) 
Dirk Vermant (Open VLD) 
Filip Van Eeckhout (N-VA - vanaf 25/09 als onafhankelijke)

 Voor Rumst
Yvonna Hellemans (N-VA)
Jurgen Callaerts (N-VA)
Garry Van Rompuy (Sp.a)
Jarrik Peeters (Sp.a) 
Els Segers (CD&V)

 Voor Schelle
Aline Ams (CD&V)
Philippe Van Bellingen (CD&V) 
Danny Van de Putte (N-VA)

De zonale veiligheidsraad bereidt het zonaal veiligheidsplan voor, evalueert het en bevordert de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
zvr 2015

De zonale veiligheidsraad bestond in 2017 uit:

Anne-Marie Gepts, procureur des Konings Antwerpen
Ben Theunis, afdelingsprocureur Antwerpen;
Jean-Claude Gunst, bestuurlijke directeur-coördinator federale politie Antwerpen;
Stanny De Vlieger, gerechtelijke directeur federale politie Antwerpen;
Jeroen Baert, burgemeester Boom;
Luc Bouckaert, burgemeester Hemiksem;
Tom De Vries, burgemeester Niel;
Geert Antonio, burgemeester Rumst en voorzitter politiecollege

Rob Mennes, burgemeester Schelle;
Gwen Merckx, korpschef en
Luc Schroyens, secretaris.

In 2017 kwam de zonale veiligheidsraad twee keer samen.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok