Online aangifte

police-on-web

beleid 4936w

De Lokale PolitieZone Rupel volgt een open beleid. Hierop hebben niet alleen de medewerkers en partners van de politiezone recht, maar ook haar bevolking.

Eerst en vooral heeft de Lokale PolitieZone Rupel een charter met haar missie, visie en waarden op papier gezet. Daarnaast verbindt de Zone Rupel zich aan een zonaal veiligheidsplan waarin de klemtonen en prioriteiten van haar werking vastliggen. Hier vloeien dan weer concrete actieplannen uit voort.

Met het parket gelden afspraken om de papierstroom te beperken en tijd vrij te houden voor grondige opsporing en snelle vervolging. Bij het instroombeleid leest u wanneer we al dan niet een proces-verbaal opstellen en opsturen naar het parket.

Om zo transparant mogelijk te zijn, kan iedere geïnteresseerde in het jaarverslag lezen wat de politie het voorbije jaar heeft gerealiseerd.

 

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok