Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Online aangifte

police-on-web


Elke politiezone heeft een zonaal veiligheidsplan. Hierin staat waar de politie prioritair aan werkt.

De huidige doelstellingen in de Rupelstreek zijn er niet zomaar gekomen. De Lokale PolitieZone Rupel peilt regelmatig met een grootschalige enquête naar de verwachtingen van de burgers. Samen met de criminaliteitscijfers vormen deze verwachtingen de basis voor de keuze van het beleid.

Van 2014 tot 2019 werkt de Lokale PolitieZone Rupel aan een driesporenbeleid dat er als volgt uit ziet:

1. Dadergericht
De Lokale PolitieZone Rupel volgt gewoonteplegers of daders die voorwaardelijk vrij zijn van heel dichtbij op.

2. Plaatsgericht
De Lokale PolitieZone Rupel patrouilleert extra op plaatsen waar inwoners zeggen zich minder veilig te voelen of waar meer criminaliteit kan voorkomen.

3. Fenomeengericht
Een aantal onderwerpen zijn zo belangrijk dat de Lokale PolitieZone Rupel er extra mensen en middelen voor vrijmaakt:
- Bij eigendomsdelicten gaat de aandacht naar gerichte preventieve en repressieve acties tegen auto- en woninginbraken.
- Voor meer verkeersveiligheid werkt de politie met zowel educatie, preventie als controles op snelheid, alcohol en drugs, gordel- en helmdracht en hinderlijk en gevaarlijk parkeren.
- De politie volgt zowel slachtoffers als daders van huiselijk geweld voldoende lang op en zoekt mee naar oplossingen.

Voor elke opgesomde prioriteit stelt de Lokale PolitieZone Rupel elk jaar actieplannen op die ons stapsgewijs jaar per jaar dichter brengen bij de einddoelstellingen. Deze actieplannen beschrijven de concrete acties die door politiemedewerkers worden uitgevoerd. Binnen deze actieplannen wordt er bovendien rekening gehouden met de lokale eigenheid van een gemeente of een buurt wat de actieplannen meteen een flexibel instrument maakt om samen te werken aan veiligheid!

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok