Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Online aangifte

police-on-web

 

Onze missie: “Samen werken aan veiligheid”
Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte van mensen en een gedeelde verantwoordelijkheid. Om veiligheid te kunnen garanderen, is soms de hulp en tussenkomst van de politie nodig.
Als kwaliteitsvolle schakel binnen de veiligheidsketen in de Rupelstreek biedt de Lokale Politiezone Rupel een gemeenschapsgerichte basispolitiezorg aan met als doel een optimale veiligheidsbeleving, een hoge klantentevredenheid over onze dienstverlening en een maximaal vertrouwen in de politie. We doen dit door vanuit een positieve ingesteldheid samen te werken en in een open dialoog te gaan met een netwerk van partners, waaronder inwoners, verenigingen, openbare en private instellingen.

Visie
In een open, professionele en flexibele organisatie streven we ernaar inzake basispolitiezorg innovatief en toonaangevend te zijn. We willen voortdurend evolueren zodat we gelijke tred houden met de maatschappelijke ontwikkelingen.

We onderscheiden ons door met de beschikbare middelen - naast “meer blauw” - te streven naar “blauw beter” en “beter blauw”.
Meer blauw” zorgt ervoor dat we voldoende zichtbaar, aanspreekbaar en beschikbaar zijn.
Blauw beter” houdt in dat we probleem-, resultaat- en klantgericht werken, waarbij de mens steeds centraal staat. Door een sterke lokale verbondenheid met de gemeenten én haar inwoners blijven we inspelen op de behoeften en vragen inzake veiligheid van de bevolking. Hierbij willen we een evenwicht tussen de nodige efficiëntie en het leveren van dienstverlening op (mensen)maat. De Lokale PolitieZone Rupel kent een dynamische, vlakke bedrijfscultuur en -structuur die zorgt voor een snelle communicatie en een efficiënte besluitvorming.
Beter blauw” bereiken we door gepassioneerde medewerkers met een grote professionele betrokkenheid die trots zijn te werken bij de Lokale PolitieZone Rupel. We creëren een positieve en familiale werkomgeving die leren stimuleert. We investeren in de talenten en het vakmanschap van onze mensen en coachen hen hierbij.

Waarden
De Lokale PolitieZone Rupel staat borg voor een optimale dienstverlening waarbij kwaliteit, teamwork en respect voor diversiteit onze grootste troeven zijn en integriteit een centrale plaats inneemt.

Kwaliteit is binnen het takenpakket op een efficiënte en effectieve manier volledig werk afleveren, getoetst aan de noden van de afnemers.

Integriteit is een vertrouwensrelatie scheppen door wederzijds respect en transparantie. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Dienstverlenend werken is streven naar en werken aan een maximale service op vlak van bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteitszorg, waarbij we de diverse problemen op een empathische manier benaderen.

Teamwork is de samenwerking met alle mogelijke partners om via een open dialoog te komen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening, want samen zijn we sterker.

Respect voor diversiteit betekent voor ons het gelijkwaardig en correct omgaan met elk individu of groep. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok