Online aangifte

police-on-web

Onze missie

Veiligheid is een essentiële basisbehoefte en een gedeelde verantwoordelijkheid. Om veiligheid te garanderen moeten wij als politie soms tussenkomen en helpen.

De Lokale Politiezone Rupel wil een kwaliteitsvolle schakel zijn binnen de veiligheidsketen van de Rupelstreek. We verzekeren gemeenschapsgerichte basispolitiezorg die streeft naar: een optimale veiligheidsbeleving een hoge tevredenheid over onze dienstverlening een maximaal vertrouwen in de politie. Veiligheid verzekeren, dat doen we niet alleen. Vanuit een positieve ingesteldheid werken we samen met een netwerk van partners, waaronder burgers, verenigingen, openbare en private instellingen. We gaan met hen een open dialoog aan.

 

Onze visie

We zijn een open, professionele en flexibele organisatie die innovatief en toonaangevend wil zijn op het vlak van basispolitiezorg. We blijven voortdurend evolueren om gelijke tred te houden met de maatschappelijke ontwikkelingen. Met de beschikbare middelen willen wij als politiekorps ons ‘blauw’ toegankelijker, efficiënter en extra gedreven maken.

Toegankelijk blauw We zijn voor iedereen voldoende zichtbaar, aanspreekbaar en beschikbaar. Efficiënt blauw We werken probleem-, resultaat- en klantgericht. Door onze sterke lokale verbondenheid met zowel de gemeenten als hun inwoners spelen we in op de behoeften en vragen op het vlak van veiligheid. Bij alles wat we doen stellen we de mens centraal. We streven naar een goede balans tussen efficiëntie en het leveren van dienstverlening op (mensen)maat. Onze dynamische, vlakke bedrijfscultuur en -structuur zorgt voor snelle communicatie en een doeltreffende besluitvorming. Gedreven blauw We zijn gepassioneerd en hebben een grote professionele betrokkenheid. We zijn trots dat we werken bij de Lokale Politiezone Rupel. We creëren een positieve en hartelijke werkomgeving die leren stimuleert. We investeren in de talenten en het vakmanschap van onze mensen en coachen hen hierbij.

 

Onze waarden

De Lokale Politiezone Rupel garandeert een optimale dienstverlening. Kwaliteit, professionaliteit, teamwork en respect voor diversiteit zijn onze grootste troeven. Integriteit neemt een centrale plaats in.

Kwaliteit: binnen ons takenpakket leveren we op een efficiënte en effectieve manier volledig werk af, getoetst aan de noden van de afnemers. Professionaliteit: we leggen de lat hoog voor onszelf. Bij alles wat we doen willen we professionaliteit uitstralen. Elke taak en iedere interventieopdracht doen we zo kwalitatief mogelijk. Voor elke burger zoeken we de beste oplossing. Integriteit: we scheppen een vertrouwensrelatie door wederzijds respect en transparantie. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dienstverlenend werken: we streven naar een maximale service op het vlak van bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteitszorg, en we benaderen problemen op een empathische manier. Teamwork: we werken samen met alle mogelijke partners om via een open dialoog tot een kwaliteitsvolle dienstverlening te komen, want samen zijn we sterker. Respect voor diversiteit: we gaan gelijkwaardig en correct om met elk individu of groep. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

PZR LOGO BLU RGB A1

“Met onze beperkte mensen en middelen moeten we voortdurend creatief zijn om het vertrouwen van onze inwoners te blijven winnen. Maar wij zijn politiezone Rupel. Wij fixen dat. Mensen moeten weten dat wij er staan voor iedereen. Dat zit in ons DNA. Bij nacht of ontij. Pandemie of geen pandemie. Op ons kunt u rekenen. Hier. Nu. Morgen.”, zegt korpschef Peter Muyshondt.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok