Ben jij slachtoffer van een misdrijf?

De Lokale PolitieZone Rupel heeft, in het raam van haar prioritair aan te pakken veiligheidsfenomeen intrafamiliaal geweld, een politionele brochure ontwikkeld voor al wie betrokken is bij huiselijk geweld. In de PolitieZone Rupel ontvangen alle aanwezige meerderjarigen bij tussenkomsten van huiselijk geweld deze brochure van de tussenkomende politieambtenaren.

STOP_Nu_is_het_genoeg_w
klik op de folder om hem te openen

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd in huiselijke kring, maar dat niet per se binnenshuis plaatsvindt. Het gaat om fysiek, psychisch, economisch of seksueel geweld tussen familieleden, (ex-) partners of vrienden. Kindermishandeling en verwaarlozing van ouderen vallen hier bijvoorbeeld ook onder.

De folder van de PolitieZone Rupel is praktisch uitgewerkt en bevat informatie voor zowel slachtoffer als pleger. Geweld stopt immers zelden vanzelf. Beide partijen krijgen informatie over hoe de zaken kunnen worden gekeerd. Bijna altijd moet men daarvoor hulp zoeken. Het boekje helpt de partijen op weg, in de richting die ze zelf kiezen.

 

Naast de informatiebrochure wordt binnen de politiezone ook werk gemaakt van een opvolgingstraject voor gezinnen waar geweld zich voordoet. Hierbij worden de gezinnen waar zware en/of meerdere politionele tussenkomsten zijn geweest, van dichtbij opgevolgd door de medewerkers van de dienst Jeugd en Gezin.

Praten is heel belangrijk. De politie, de huisarts en de hulpcentra kunnen jou helpen en hebben de nodige middelen. Blijf er niet mee zitten! Geweld is onaanvaardbaar! Doorbreek het en spreek erover!

Je wenst medische hulp: ga naar een arts

Je wil nog geen klacht indienen

Je wenst een klacht in te dienen

Je wilt geholpen worden om dit te verwerken?

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel