Online aangifte

police-on-web

Heb je hulp nodig?

Mijn rechten als slachtoffer

De Lokale PolitieZone Rupel houdt rekening met de fundamentele rechten van het slachtoffer:

Het recht op een eerbiedige correcte behandeling

Als slachtoffer heb je het recht op een vriendelijke, correcte en tactvolle behandeling, ongeacht het misdrijf. Dit principe is van toepassing vanaf het vaststellen van de feiten. Ook jouw nationaliteit, sociale afkomst, politieke overtuiging, religie of seksuele geaardheid mogen geen rol spelen. De nabestaanden van een overleden slachtoffer hebben recht op eerbied voor hun rouwproces.

Het recht om informatie te krijgen

Als slachtoffer heb je het recht om alle informatie over het verloop van de gerechtelijke procedure, de bijstand van een advocaat, de middelen om schadevergoeding of financiële hulp te krijgen en de diensten voor hulpverlening. Binnen een redelijke termijn heb je het recht zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden over de inhoud en verloop van het dossier.

Het recht om informatie te geven

Als slachtoffer heb je het recht om gehoord te worden. Dit betekent dat je alle elementen moet kunnen mededelen nodig voor het beoordelen van de schade. Het is belangrijk voor het onderzoek dat je alle inlichtingen kunt geven over de feiten en over wat je na de inbreuk hebt ervaren.

Het recht op juridische bijstand

Als slachtoffer heb je recht op begeleiding en advies, zodat politie, justitie of hulpverlening tussenkomt. Dit houdt onder meer in dat je recht hebt te worden verdedigd door een advocaat, ongeacht jouw financiële middelen.

Het recht op financieel herstel

Als slachtoffer heb je recht op herstel van de geleden schade binnen een redelijke termijn. Op grond van jouw schade wordt een vergoeding berekend. Is een effectief herstel van de schade niet mogelijk, dan kunnen de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden om een financiële hulp van de staat verzoeken.

Het recht op hulp

Als slachtoffer heb je recht op aangepaste, hoogwaardige psychosociale hulp. Deze hulp wordt ondermeer verleend door de diensten voor hulpverlening. Zij adviseren en begeleiden je op psychosociaal vlak.

Het recht op bescherming en respect voor het privé-leven

Politie en gerecht moeten je als slachtoffer beschermen tegen bedreigingen of wraakacties van de dader. Deze bescherming moet zo nodig voorrang krijgen tijden heel het onderzoek. Je hebt ook recht op bescherming tegen elke aantasting van uw privé-leven, en zeker onmiddellijk na de feiten.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok