Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Online aangifte

police-on-web

Heb je hulp nodig?

Indien je nog geen klacht wil indienen

Je bent slachtoffer van huiselijk geweld, maar je wil nog geen klacht indienen


Je kan ook in dit geval best de arts vragen om een medisch attest bij fysiek en seksueel geweld in te vullen. Bij seksueel geweld kan hij op jouw verzoek ook een geneeskundig onderzoek verrichten om de achtergelaten sporen van de dader, die zich eventueel nog op jouw kleren of op jouw lichaam bevinden, te verzamelen. Voor dit onderzoek is het aangewezen dat je noch jezelf, noch jouw kleren hebt gewassen. Heb je dit toch gedaan vraag dan alsnog om een onderzoek om de letsels en de nog resterende sporen te laten registreren.

Het verslag van dit geneeskundig onderzoek wordt vastgelegd in een speciaal medisch attest. Correct ingevuld, dienen de medische attesten bij fysiek en seksueel geweld als bewijsmateriaal voor de gepleegde feiten en de gevolgen ervan. De medische attesten worden opgemaakt in 3 exemplaren. Eén exemplaar wordt door de arts bewaard en de overige 2 zijn voor jou bestemd. Indien je later (na enkele dagen of weken) de ernst van de geweldfeiten zou willen staven (klachtindiening, eis tot schadevergoeding, verzoek tot dwingende maatregelen bij de vrederechter...) kun je deze gebruiken. De arts kan je alsnog aanraden om een klacht in te dienen bij een politiedienst.

Je kan zelf een klacht gaan indienen.
De arts kan de politie oproepen.
De arts kan jou ook begeleiden.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok