Ook in 2017 zal er verder gewerkt worden aan de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Inzake verkeersveiligheid blijven we aandacht hebben voor de vier belangrijkste oorzaken van gewonden in het verkeer: snelheid, alcohol en drugs, niet respecteren van de voorrangsregels en GSM/gordel achter het stuur. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan maximale aanwezigheid van onze verkeersexperten door te werken met vroege en late shoften en wordt getracht zoveel mogelijk actuele verkeerssituaties via sociale media te communiceren.

In het raam van diefstal in woningen blijven we maximaal inzetten op sensibilisering door middel van verschillende acties. Vernieuwend voor 2017 is dat voor de activatie van de BIN's er wordt overgestapt van het ENOXUS systeem naar het Be-Alert systeem. Alle BIN-coördinatoren zullen hiervoor een opleiding krijgen. Ook de uitbreiding van het aantal BIN's staat nog altijd op het programma.

Wat huiselijk geweld betreft wordt het overleg tussen politie en de hulpverlening verder uitgebouwd en blijft het team personen van de 2e-lijns politiehulp de gezinnen met problemen zo optimaal mogelijk opvolgen. Daarnaast wordt nog altijd werk gemaakt van de optimalisatie van de doorverwijzingen naar de hulpverlening. Hiervoor zullen de medewerkers van de dringende politiehulp gesensibiliseerd worden om bij hun tussenkomsten reeds informatie inzake hulpverlening mee te geven.

De gebiedsgebonden aanpak blijft in 2017 voornamelijk gericht op Boom Centrum. Een studente van de K.U Leuven doet in 2017 een onderzoek bij alle inwoners van deze wijk om het lage veiligheidsgevoel uit te klaren en te achterhalen wat nodig is om dit te verbeteren. De uitwerking van richtlijnen inzake de aanpak op het terrein van gekende daders is de uitdaging inzake de dadergerichte aanpak.

Intern onze politieorganisatie zetten we in 2017 verder in op die aanpassingen die ervoor zorgen dat we blijven groeien naar een netwerkorganisatie. De herdefiniëring van onze missie en de visie in 2016 waren hiervoor een belangrijke aanzet. De persoonlijke actieplannen die we in het verleden jaarlijks opmaakten worden vervangen door actieplannen per afdeling die gedurende 2 jaar lopen. Tijdens deze twee jaar wordt per afdeling bekeken welke doelstellingen zij dienen te bereiken om hun bijdrage aan de missie en de visie waar te maken.

 

 

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok