De niet-dringende politiehulp groepeert alle aspecten van het eerste lijns-politiewerk waarvoor geen dringende politietussenkomst nodig is: het onthaal, de wijkteams en de patrouillehondgeleider.

Onthaal

Onze medewerkers, zowel burgers als operationelen, zorgen samen voor een professioneel en kwaliteitsvol onthaal. Het telefonisch onthaal wordt verzorgd in een apart call-center. De onthaalinfrastructuur van het zonecommissariaat is volledig afgestemd op de dienstverlening: open en transparant.

Het zonaal onthaal in Boom is alle dagen open van 8u tot 20u. Wie dit wenst, kan thuis vanachter de computer of tablet al een afspraak maken met het onthaal of de wijkinspecteur. Op die manier wordt de mogelijke wachttijd tot een minimum te beperken. Wanneer geen verklaring of persoonlijke aangifte nodig is, kan men via deze website ook meteen online een melding overmaken.

 

De wijkteams

Een politiedienst moet zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar zijn. De Rupelstreek is daarom in eerste instantie opgedeeld in Rupel Noord (de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel) en Rupel Zuid (de gemeenten Boom en Rumst), die elk een eigen wijkteam hebben. Dit wijkteam bestaat uit wijkinspecteurs, inspecteurs met verkeersexpertise en inspecteurs met gerechtelijk expertise. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het oplossen van de veiligheidsproblemen in hun werkgebied. De wijkinspecteurs zijn en blijven het plaatselijke bekende gezicht voor de inwoners. De verkeersexperten nemen de lokale verkeersveiligheid ter harte en de gerechtelijke experten hebben hun focus o.a. op kleinere overlast- en criminaliteitsonderzoeken.

Het takenpakket van de wijkteams zorgt voor een nauw contact met de buurt: afhandelen van administratieve stukken, bemiddelen onder buren, verkeerstoezicht aan scholen en aanpakken van plaatselijke problemen, al dan niet na overleg met de partners. Concreet betekende het takenpakket van de wijkinspecteurs in 2016 3.336 woonstveranderingen, 283 hercosi’s (herbezoek na een (poging) inbraak), stelden zij 1979 processen-verbaal in kader van gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes). Tot slot stonden zij samen met de interventiemedewerkers in voor meer dan 6.000 controles in het kader van afwezigheidstoezicht, deden zij 1315 controles in kader van vrijheid onder voorwaarden, huisarresten en probatiemaatregelen en participeerden zij in de acties 'niets erin=niets eruit', fietsdiefstal en hondenpoep.

wijkteam noord w 
wijkteam zuid w   

De PolitieZone Rupel richt zich wat verkeersveiligheid betreft voornamelijk op de vier belangrijkste oorzaken van gewonden in het verkeer: overdreven snelheid, alcohol en drugs, het niet dragen van de gordel en het niet respecteren van de voorrangsregels.

In 2016 werden in totaal 12 682 processen verbaal verkeer opgesteld, waarvan 4 986 pv’s voor snelheidsovertredingen.

Op het vlak van alcoholcontroles werden 3 349 bestuurders gecontroleerd, waarvan 144 positief werden bevonden. Met 4,3% overtreders betekent dit een grote daling tegenover de 7,3% overtreders in 2015.

Voor de overtredingen van de wegcode, met onder andere aandacht voor de gordeldracht en het respecteren van de voorrangsregels, werden in 2016 7 696 pv’s opgesteld.

Sue, de patrouillehond

Onze patrouillehond Sue en haar baasje waren ook in 2016 regelmatig in het straatbeeld te zien en zijn zij aanwezig op markten, gerechtelijke acties en kleine en grote evenementen. Sue is ondertussen een vaste waarde geworden en is zij een gerespecteerde medewerker!

 

Sue 9366w

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok