Alle operationele medewerkers gaan jaarlijks op medische controle bij de arbeidsgeneeskundige dienst Arista. Voor de burgerpersoneelsleden is dit om de vijf jaar.

De arbeidsomstandigheden in de commissariaten en onthalen in de gemeentehuizen worden jaarlijks gecontroleerd tijdens een bedrijfsbezoek door de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur, de dossierbeheerder materiële middelen en wapen, de manager strategie en interne organisatie en de syndicale afgevaardigden.

Dankzij de verschillende investeringen en de discipline van de medewerkers werd een minimum aan op- en aanmerkingen geformuleerd.

Binnen de PolitieZone Rupel is mevrouw Marina De Ridder van de dienst HRM vertrouwenspersoon inzake bescherming tegen geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesterijen op het werk. In 2016 had zij in het kader van deze functie 3 consultaties. Onze externe preventie-adviseur is dhr. Gunther Van De Wiele, psycholoog, gespecialiseerd in psychosociale aangelegenheden van het werk.

Er hebben in 2016 vier BOC’s plaatsgevonden: op 22 maart, 4 april, 21 juni en 6 december.

Door een transparante communicatie binnen de zone inzake mogelijke initiatieven en projecten en door de formele en informele interne overleggen krijgen de beslissingen binnen het BOC een goed draagvlak.

De investeringen in materialen, middelen en opleiding moeten er niet alleen voor zorgen dat onze medewerkers hun taak op een degelijke manier kunnen uitvoeren, maar moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat arbeidsongevallen tot een minimum beperkt blijven. Voor het tweede jaar op rij is er een stijging in het aantal arbeidsongevallen, maar tegelijk is er, ook voor het tweede jaar, een duidelijk daling van het aantal dagen afwezigheid naar aanleiding van een arbeidsongeval (van 283 dagen naar 236). Van de 18 genoteerde arbeidsongevallen zijn er 2 gerelateerd aan woon-werk verkeer, 3 ongevallen dat gebeurde tijdens interne opleidingen. 

arbeidsongevallen

jaar

aantal arbeidsongevallen

dagen afwezigheid

2009

14

107

2010

14

162

2011

16

342

2012

12

254

2013

7

77

2014

14

337

2015

11

370

2016

15

283
 2017  18  236

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok