Nieuws en duiding

Een beter klimaat begint in politiezone Rupel


BOOM / HEMIKSEM / RUMST - Speurders van de Lokale PolitieZone Rupel hebben in 2018 verschillende grootschalige onderzoeken afgerond naar inbreuken op de milieuwetgeving. Lees hieronder onze hallucinante top drie:

1. Da's dan 1.800.000,00 euro alstublieft

Een bedrijf in metaalzandstralen en poederlakken bleek een illegale vestiging te hebben aan de overkant van de Rupel waar de activiteiten zonder enige milieuvergunning werden uitgeoefend. Alle geproduceerde schadelijke stoffen werden zonder enige filter de lucht in geblazen. De echte zaakvoerder gebruikte daarnaast stromannen om zich strafrechtelijk buiten schot te houden. Bovendien werden de verkregen inkomsten verborgen gehouden voor de fiscus door het niet indienen van BTW- en belastingaangiftes. In totaal werd een vordering van 1,8 miljoen euro ingediend bij de rechtbank tegen de effectieve zaakvoerder. De zitting zal doorgaan op 18 maart in Antwerpen.

2. 20 jaar lang onze Rupelstreek vervuilen

Tijdens een controle van de milieu-inspectie kwam bij dit Rupelse bedrijf een illegale lozing van een opslagterminal van chemische producten aan het licht. Uit verder onderzoek bleken deze lozingen al te gebeuren sinds 1997. Het bedrijf nam de nodige maatregelen om deze illegale lozingen te stoppen. De strafrechtelijke procedure voor de rechtbank werd ingesteld.

3. Welk gat in de ozonlaag?

Een schroothandelaar zamelde gedurende twee jaar zonder vergunning koeltogen in. Hij ontmantelde deze tot schrootijzer. Zonder vergunning en zonder de nodige maatregelen kwam het schadelijke freon-gas in de atmosfeer terecht, waar het bijdraagt aan het gat in de ozonlaag. De activiteiten werden meteen bestuurlijk stilgelegd. Het Antwerpse parket stelde een gerechtelijke procedure in met het oog op een strafrechtelijke veroordeling en een financiële compensatie voor de milieuschade. Zitting op 25 maart.

We zijn allemaal begaan met ons klimaat. Zoals je ziet, staat ook Lokale PolitieZone Rupel paraat.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel