Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Nieuws en duiding

Ruim €14.000 boetes tijdens actie zwaar vervoer

Op dinsdag 13 december 2016 hebben de Lokale PolitieZone Rupel, lokale politie Klein-Brabant, de wegpolitie Antwerpen, FOD Mobiliteit-ADR, Vlabel (Agentschap Vlaamse Belastingsdienst), de Douane en de Wegeninspectie een gezamenlijke verkeersactie gehouden die voornamelijk gericht was op zwaar vervoer. In totaal werd voor meer dan €14.000 aan boetes geïnd.


In de voormiddag werd gecontroleerd op de N177 te Boom in de richting van Brussel.
De resultaten:

    Er werden 183 ademtesten afgenomen. Niemand blies positief.
    3 processen-verbaal technische keuring
    1 PV voor niet-verzeker rijden, voertuig werd in beslag genomen
    1 OI (onmiddellijke inning) voor het niet dragen van de veiligheidsgordel (kind en bestuurder)
    1 PV rijbewijs
    1 PV gerechtelijk (seining)
    1 OI technische keuring (990 euro)
    1 OI voor overtreding ADR-wetgeving (= vervoer van gevaarlijke stoffen) (1.925 euro)
    1 OI voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden (440 euro)
    De Vlaamse Belastingsdienst heeft 2.991,59 euro aan achterstallige verkeersbelasting met boete geïnd
    1 voertuig werd getakeld
    1 OI voor het rijden met rode diesel (750 euro)

In de namiddag verhuisde de controle naar de carpoolparking in Puurs.
De resultaten:

    Er werden 218 ademtesten afgenomen. 1 chauffeur blies positief en diende zijn rijbewijs voor 3 uur in te leveren.
    1 PV en 2 waarschuwingen technische keuring
    1 PV voor overlading (22% met inbeslagname keuringsbewijs en volledig afladen)
    1 OI voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden (1.980 euro)
    1 OI cabotagevervoer (=buitenlands bedrijf dat tussen twee Belgische punten vervoert) (2.750 euro)
    1 OI voor onaangepaste snelheid en gebruik gsm (220 euro)
    De Vlaamse belastingsdienst inde voor 2.568,83 Euro aan achterstallige verkeersbelasting
    De Douane stelde 1 PV voor vervallen keuring op

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel