Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Nieuws en duiding

PolitieZone Rupel zkt maatschappelijk assistent (m/v)

De Lokale PolitieZone Rupel is op zoek naar een maatschappelijk assistent (m/v) met talent.

Als maatschappelijk assistent bij de tweedelijns politiehulp, lokale onderzoeksdienst, draag je in belangrijke mate bij tot het in kaart brengen van de sociale context, het nemen van de nodige maatregelen en het verlenen van advies aan de justitiële opdrachtgevers in het kader van politionele onderzoeken met betrekking tot de doelgroep van minderjarigen en in het kader van huiselijk geweld. Je vervult een preventie, hulpverlenende functie.
In concreto voer je sociale onderzoeken inzake jeugdbescherming uit, breng je de situatie van minderjarigen en hun gezinnen in kaart, voer je een signaalfunctie uit met betrekking tot noodsituaties en neemt gepaste maatregelen bij crisissituaties en problematische opvoedingssituaties.
Je draagt daarnaast in belangrijke mate bij tot de organisatie van de slachtofferzorg van de politiezone.
Ben je geïnteresseerd? Kijk snel op
http://www.jobpol.be/home/preview_monolingual/id/4930

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel