Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Nieuws en duiding

Opengebedshuizendag Boom 23 september 2017

20170923 opengebedshuizendag3
Foto: gemeentebestuur Boom
Boom is een multiculturele gemeente waar veel belang wordt gehecht aan dialoog tussen en respect voor de verschillende geloofsgemeenschappen. Na het succes van het evenement Stam-Boom-Stam in 2016, organiseren de religieuze verenigingen dit jaar samen met de preventiedienst en de dienst diversiteit, een heuse “Open Gebedshuizendag” op zaterdag 23 september.

De verschillende verenigingen stellen hun levensbeschouwing dan ook graag aan je voor. Er worden vanaf september speciale folders verspreid en ter beschikking gesteld. Hierin vind je een plannetje van Boom waarop alle locaties die je kan bezoeken, aangeduid zijn. Tussen 14u en 17u (van 10 tot 13u voor de Moskee) kan je de gebouwen vrij bezoeken, je zal er hartelijk ontvangen worden en er zullen gidsen ter beschikking staan. Daarnaast zijn nog een aantal architecturale en religieuze locaties op het plan aangeduid die ook symbool staan voor religies in Boom. 
20170923 opengebedshuizendag
Foto: gemeentebestuur Boom

Alle bezoeken zijn GRATIS. Je kan zelf dus een fietstochtje uitstippelen langs de verschillende deelnemende gebedshuizen om zo kennis te maken met de verschillende religies en hun gebouwen.

20170923 opengebedshuizendag2
Foto: gemeentebestuur Boom

Sinds half 2014 komen de cultureel-religieuze gemeenschappen van Boom samen in een verenigd overlegplatform. Het gemeentebestuur en de politie wilden op deze manier nauwere contacten en samenwerking opbouwen met de verschillende culturele gemeenschappen die in Boom verenigd zijn. Het eerste jaar was dan ook vooral gericht op kennismaking en ontmoeting in voornamelijk de eigen locaties, vaak onbekend voor de anderen. Waar het platform startte met een afvaardiging van de Spaanse gemeenschap, moslimgemeenschap, parochies en de evangelische kerk, groeide deze ondertussen uit tot een groep met vertegenwoordigers van nog andere evangelische kerken en alle parochiale centra.

Vorig jaar groeide het idee om een gezamenlijke activiteit te organiseren, gericht naar een open communicatie met alle Bomenaars. Deze gebedshuizendag is dan ook een vervolg op het succesvolle intercultureel ‘stam-boom-stam’ feest van 2016. Na enkele maanden voorbereiding, kan de Bomenaar dus op zaterdag 23 september, kennismaken met verschillende culturen en religies in zijn gemeente.

Enkele verenigingen zetten hun deuren open tussen 10 en 13u of tussen 14u en 17u. U kan terecht bij moskee Hamza – Velodroomstraat 303, Moskee Al Hijra – Kruisstraat 29 alsook bij de kerken: Christelijk Centrum – Beukenlaan 54 (nieuwe locatie), Zout en Licht – Rubensstraat 2 en Bron van redding – Blauwstraat 46, O.L. Vrouwkerk – Grote markt, Heilig Hart kerk – Antwerpsestraat, Sint-Catharina Kerk – Pastorijstraat. Daarnaast zijn er tal van locatie die geen religieuze functie meer hebben maar wel een omweg waard zijn zoals het voormalig Clarissen Klooster – Gasstraat 4, de Sint-Anna kapel – Kapelstraat, de Dekenij en de tuin – Hoogstraat 28, de Processiekapel – Vrijheidsstraat en de voormalige Paterskerk – J.F. Willemstraat.

Het platform wil op deze manier de Bomenaar met ‘open’ armen ontvangen en laten kennismaken met hun cultuur, religie en tradities. Originele tekst, folder en meer info via www.boom.be

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel