Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken


Het politiecollege van de politiezone Rupel heeft de eer u te melden dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de politieraad van de zone Rupel zal zetelen op woensdag 7 maart om 20.00 in het zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5 - 2850 Boom

DAGORDE

MEDEDELINGEN
•    Brief Federale Diensten van de Gouverneur over goedkeuring begrotingswijziging 3 en 5/2017
•    Brief Federale Diensten van de Gouverneur over goedkeuring begroting 2018
•    Brief gemeentebestuur Niel-Schelle over goedkeuring dotatie politiezone dienstjaar 2018

OPENBARE ZITTING
1. Begrotingswijziging gewone dienst nummer 1
2. Aankoop en installatie van Rombit (SaaS platform - inname openbaar domein)
3. Aankoop van een dienstvoertuig type break voor de dringende politiehulp
4. Aankoop van een dienstvoertuig type SUV anoniem
5. Toetreding tot IGEAN dienstverlening en aanstelling vertegenwoordiger
6. Toetreding tot IGEAN milieu&veiligheid en aanstelling vertegenwoordiger/lid adviescomité "veiligheid'
7. Stand van zaken dossier Noeverselaan

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel