Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Het politiecollege van de politiezone Rupel heeft de eer u te melden dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de politieraad van de zone Rupel zal zetelen op maandag 18 februari om 20.30 uur in het zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5 - 2850 Boom

OPENBARE ZITTING

1 Kennisname verkiezingsuitslag, installatie en eedaflegging effectieve leden politieraad
2 Goedkeuring huishoudelijk reglement politieraad
3 Vaststelling zitpenning politieraad
4 Overeenkomst sociaal secretariaat voor uitbetaling zitpenningen
5 Bevoegdheidsdelegatie aan politiecollege met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
6 Bevoegdheidsdelegatie inzake aanwervingen en benoemingen van personeel voor de huidige legislatuur in de politiezone
7 Bepaling samenstelling selectiecommissie voor mobiliteit
8 Vacant verklaren betrekkingen die vacant komen bij mobiliteitscycli van huidige legislatuur

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel