Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Online aangifte

police-on-web

Burgemeesters Tom De Vries (Open Vld), voorzitter, Luc Bouckaert (CD&V-Groen), Rob Mennes (CD&V), Jeroen Baert (N-VA), Jurgen Callaerts (N-VA)
N-VA : Rita Jacobs, Helke Verdick, Ann De Smedt, Martha Somers, Benjamin De Roeck, Bram Van Keer
Sp.a : Jarrik Peeters, Freddy Vermeiren
CD&V : Nicole Haerenout, Philippe Van Bellingen, Kris Verbeeck, Jill Van Wijnsberghe, Tom Dewandelaere, Marleen De Bruyn, André Gielis
Boom één : Peter De Ridder, Andy Janssens
Open Vld : Aline Jacobs, Jan Van de Velde
Luc Schroyens, secretaris
Peter Muyshondt, korpschef
Verontschuldigd :
Jeroen Baert, Helke Verdick, Freddy Vermeiren, Jill Van Wijnsberghe

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

MEDEDELINGEN

  • Brief Federale diensten gouverneur van 26 november 2019 over de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de politiezone

1. Jaarverslag 2019 Politiezone Rupel

2. Aankoop twee dienstvoertuigen type VW Transporter Combi (interventie) in kader van het bestaande raamcontract - beslissing

De Politieraad in openbare zitting;

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de gemeentewet, inzonderheid artikel 117 en 234;

Gelet op de wet van 24 december 1993, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 17, §2, 1 ;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1996 tot wijziging van titel IV van boek I van de wet van 24 december 1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1996 tot wijziging van boek II van de wet van 24 december 1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Overwegende dat het voor de goede werking van de zone noodzakelijk is om over te gaan tot aankoop van twee dienstvoertuigen type Volkswagen Transporter, perceel 37 - combi DIESEL (mobiel kantoor) model L1H1, bestemd voor de afdeling interventie en in vervanging van de oudste combi’s;

Gelet op het federaal lastenboek fiche N 2016 R3 010 DIETEREN;

Overwegende dat de aankoop kadert in de afschrijvingstermijn van 4 jaar voor dienstwagens interventie;

Overwegende dat de prijs van de opdracht geraamd wordt opmax. bedrag € 60.000,00/stuk);

Overwegende dat in de begroting 2020, art. 330 743 52 van de politiezone, de nodige kredieten zijn voorzien;

Op advies van de korpschef;

Op voorstel van het politiecollege;

Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1.

Aankoop twee dienstvoertuigen type Volkswagen Transporter, perceel 37 - combi DIESEL (mobiel kantoor) model L1H1 conform het federaal lastenboek fiche N 2016 R3 010 DIETEREN bestemd voor de afdeling interventie en in vervanging van de oudste combi’s.

Artikel 2.

De financiering van deze aankoop zal gebeuren op art. 330 743 52 van de begroting 2020.

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.28 uur

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok