Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Het politiecollege van de politiezone Rupel heeft de eer u te melden dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de politieraad van de zone Rupel zal zetelen op maandag 17 juni 2019 om 20.30 uur in het zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5 - 2850 Boom

OPENBARE ZITTING

1 Politiebegrotingsrekening, balans en resultatenrekening 2018
2 Resultaten bevolkingsbevraging
3 Zonaal veiligheidsplan 2020-2025: gedachtenwisseling
4 Uitbreding / aanpassing personeelsformatie
5 Aanstellen vertegenwoordiger IGEAN dienstverlening 2019-2024
6 Aanstellen vertegenwoordiger adviescomité veiligheid IGEAN milieu en veiligheid 2019-2024
7 Vaststellen mandaat vertegenwoordiger IGEAN dienstverlening
8 Vaststellen mandaat vertegenwoordiger IGEAN milieu en veiligheid
9 Aankoop mobiele kantoorwagen via verkeersveiligheidsfonds 2019

Lees hier het volledige verslag.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel