Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Het politiecollege van de politiezone Rupel heeft de eer u te melden dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de politieraad van de zone Rupel zal zetelen op donderdag 13 december om 20.00 in het zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5 - 2850 Boom

 

OPENBARE ZITTING

 

MEDEDELINGEN

 

1 Begrotingswijziging nummer 2 gewone dienst 2018 en nummer 3 buitengewone dienst 2018

 

2 Begroting 2019 - meerjarenplan 2017-2022

 

3 Aankoop dienstvoertuig Skoda Octavia berline 1.4 met politiestriping

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel