Eendrachtig politiecollege gaat voor optimale werking PolitieZone Rupel

politiecollege 5812w
RUPELSTREEK - De laatste weken is er binnen de Lokale PolitieZone Rupel enige onrust ontstaan over een mogelijke fusie tussen de politiezone Rupel en de politiezone Mechelen - Willebroek. De vijf burgemeesters van de Rupelgemeenten waren hierover bezorgd en hebben beslist om duidelijkheid over de situatie te verschaffen en de sereniteit te herstellen.

Om de goede werking van de Lokale PolitieZone Rupel verder te zetten, heeft het politiecollege beslist om voor 2019 geen aanpassingen aan de structuur van de politiezone door te voeren. Hiermee willen de 5 burgemeesters rust brengen in het politiekorps. Het politiecollege is van mening dat de optimale werking van de politiezone en de dienstverlening naar de burgers toe steeds voorop moet staan. Indien uit analyses zou blijken dat welke samenwerkingsvorm dan ook een toegevoegde waarde kan betekenen, zal dit verder onderzocht worden. Hiervoor dient een stappenplan te worden opgemaakt waarbij zowel de politieraad als het personeel zullen betrokken worden.

Om het herstel van sereniteit alle kansen te geven heeft de voorzitter van het politiecollege Jeroen Baert op eigen initiatief tijdens een voorafgaandelijke vergadering aan de politieraad (24 mei 2017) voorgesteld zijn functie van voorzitter ter beschikking te stellen wat op het politiecollege van 30 mei 2017 werd geformaliseerd.

Aangezien de voorzitter zijn mandaat ter beschikking heeft gesteld, heeft het politiecollege unaniem beslist de ondervoorzitter Geert Antonio, burgemeester van Rumst, tot het einde van de bestuursperiode (eind 2018) het voorzittersmandaat te laten waarnemen. De vijf burgemeesters benadrukken dat vanaf de volgende bestuursperiode het een goede zaak zou zijn een wisselend voorzitterschap voor het politiecollege in te voeren waarbij elke burgemeester telkens één jaar  voorzitter zal zijn.

De vijf burgemeesters willen eendrachtig verder werken aan de optimale werking van de Lokale PolitieZone Rupel.

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel