Lokale PolitieZone Rupel verontwaardigd over artikel

BOOM - De korpsleiding van de Lokale PolitieZone Rupel las vanochtend 12 september 2017 een artikel in Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad met als titel “Schepen en zoon krijgen klappen van bende jongeren” “Ik werd gewoon gebruikt als boksbal, hallucinant”. De inhoud van de artikels vraagt om een rechtzetting van een aantal feiten die gebeurden op zaterdag 9 september ll. De PolitieZone Rupel betreurt dat er door de journalist geen contact werd opgenomen met de perswoordvoerder om de feiten te verifiëren.

Met verbazing lezen we dat schepen Bosteels niet tevreden is over het optreden van de politie in de nacht van zaterdag op zondag ll. Nochtans hebben de politiemensen op een zeer professionele en kwaliteitsvolle manier hun werk gedaan. Om 23u25 werd onze patrouille door de 101-centrale opgeroepen voor een conflictsituatie, waarop zij zich onmiddellijk ter plaatse begaven. Tijdens de rit naar de plaats van de oproep kregen ze, om 23u30, een tweede radio-oproep met de melding dat er sprake was van geweld. Hierna reed de patrouille met spoed verder, hierbij gebruik makend van sirene en zwaailicht. Om 23u32 waren zij ter plaatse, exact 6min47sec na de eerste opdracht. Op dat moment waren 4 mensen aanwezig: schepen Bosteels, zijn echtgenote, zijn zoon en een 41-jarige betrokken buurtbewoner, en was er geen sprake meer van geweld.  

Dhr. Bosteels en zijn zoon werden door een opgeroepen ambulance meegenomen voor de eerste medische zorgen. De andere partij koos ervoor om zelf naar het ziekenhuis te rijden.

De politie-inspecteurs hebben van de feiten en van hun concrete vaststellingen ter plaatse een proces-verbaal opgesteld voor wederzijdse slagen en verwondingen. Beide partijen werden zondag reeds verhoord. Eén partij dient nog verhoord te worden, omdat hij voorafgaandelijk zijn advocaat wenst te raadplegen. De verklaring van Dhr. Bosteels werd genoteerd door een leidinggevende van de recherche. Het aanvankelijk proces-verbaal is ondertussen reeds overgemaakt aan de procureur des Konings van Antwerpen. Zoals gebruikelijk bij dossiers waarin geweld voorkomt, zal het verdere onderzoek gebeuren door een recherchedienst onder leiding van het Antwerpse parket.

De bewering in het artikel dat er reeds dezelfde dag conflicten van eenzelfde aard zouden zijn geweest, kan niet concreet gestaafd worden. De politie kreeg geen enkele melding of oproep hieromtrent en onze toezichtpatrouilles konden bij de verschillende algemene toezichten in Boom enkel vaststellen dat het rustig was.

De betreffende politie-inspecteurs van de Lokale PolitieZone Rupel hebben de vaststellingen in alle objectiviteit verricht, zoals van politieambtenaren wordt verwacht. Wij kijken dan ook met vertrouwen uit naar het onderzoek dat zal volgen naar aanleiding van de klacht die volgens de krant door Dhr. Bosteels zal worden ingediend bij Comité P.

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel