Onze kidscorner


Het politiecollege van de politiezone Rupel heeft de eer u te melden dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de politieraad van de zone Rupel zal zetelen op maandag 25 september om 20.00 in het zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5 - 2850 Boom

DAGORDE

MEDEDELINGEN
Besluit van de gouverneur houdende de goedkeuring van de politierekening 2016 van de zone.

OPENBARE ZITTING

1. Voorstelling nieuwe onthaalbrochure
2. Stand van zaken actieplannen in kader van zonaal veiligheidsplan
3. Begrotingswijziging gewone dienst nummer 1 en buitengewone dienst nummer 2 - goedkeuring - beslissing
4. Aanpassing huishoudelijk reglement naar aanleiding van de wetswijziging WGP van 31 mei 2017 - goedkeuring - beslissing

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel