Onze kidscorner

Het politiecollege van de politiezone Rupel heeft de eer u te melden dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de politieraad van de zone Rupel zal zetelen op woensdag 15 november om 20.00 in het zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5 - 2850 Boom

DAGORDE

OPENBARE ZITTING
1. Begrotingswijziging gewone dienst nummer 3 en buitengewone dienst nummer 5
2. Begroting 2018
3. Meerjarenplan 2018-2020

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel