zvr 2015w
v.l.n.r. arbeidsauditeur Stephanie Steylemans, bestuurlijke directeur-coördinator Jean-Claude Gunst, gerechtelijke directeur Stanny De Vlieger, procureurs des Konings Anne-Marie Gepts en afdelingsprocureur Luc Festraets.

Binnen de zonale veiligheidsraad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur – coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:
• het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
• het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
• het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

De zonale veiligheidsraad wordt ten minste twee maal per jaar bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter.

De leden van de zonale veiligheidsraad zijn:
Anne-Marie Gepts, procureur des Konings Antwerpen;
Jean-Claude Gunst, bestuurlijke directeur-coördinator Federale Politie Antwerpen;
Stanny De Vlieger, gerechtelijke directeur Federale Politie Antwerpen;
Jeroen Baert, burgemeester Boom;
Luc Bouckaert, burgemeester Hemiksem;
Tom De Vries, burgemeester Niel
Geert Antonio, burgemeester Rumst;
Rob Mennes, burgemeester Schelle;
Gwen Merckx, korpschef en
Luc Schroyens, secretaris.

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel