politiecollege 5812w
Het politiecollege kan beschouwd worden als het dagelijks bestuur van de politiezone. In een meergemeentenzone oefent het politiecollege de bevoegdheden uit van het college van burgemeester en schepenen en die van de burgemeester inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps. Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentenzone vormen.

De burgemeesters binnen de politiezone Rupel zijn (foto vlnr) Tom De Vries (Niel), Geert Antonio (Rumst), Rob Mennes (Schelle), Luc Bouckaert (Hemiksem) en Jeroen Baert (Boom). De voorzitter van het politiecollege van de PolitieZone Rupel is Geert Antonio, burgemeester van Rumst.

Het politiecollege wordt bijgewoond door de korpschef, de secretaris Luc Schroyens en de bijzonder rekenplichtige Bart Smits.

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel