Naast de gebiedsgebonden aanpak is de dadergerichte aanpak het tweede vernieuwende element in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Concreet heeft de dadergerichte focus het doel om de gekende lokale daders van "high impact crimes" (diefstal in woning, diefstal met geweld, straatroven en huiselijk geweld), veelplegers en druggerelateerde feiten van zeer dichtbij op te volgen. Hetzelfde gebeurt met de daders die onder het stelsel Vrijheid Onder Voorwaarden en Voorlopig InVrijheidgestelden vallen. Deze opvolging heeft voornamelijk als door recidive te voorkomen.

In 2016 werd de bestaande werking verder geoptimaliseerd. Alle operationele medewerkers hadden reeds de beschikking over foto en informatie over de op te volgen daders. Hoe precies aan informatiegaring werd gedaan en op welke manier deze te verwerken stond, naast de verderzetting van reeds eerder genomen maatregelen, in 2016 centraal.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok