STOP Nu is het genoeg!

Ruzie maken komt voor in de meeste relaties. Dit is niet verkeerd en soms nodig. Maar als ruzie overgaat in geweld wordt het een ongelijke strijd. Vrouwen of mannen die thuis klappen krijgen. Kinderen die 'van de trap gevallen zijn' maar hun blauwe plekken in feite aan iets heel anders hebben overgehouden. Dit zijn vormen van huiselijk geweld die vaker voorkomen dan we denken. Bovendien gaat het niet alleen over fysiek geweld zoals klappen en blauwe plekken. Ook bedreigingen, vernielingen, intimidatie en stalking vallen hieronder, en alle andere gevallen waarbij de persoonlijke integriteit van mensen wordt aangetast door een gezinslid, een huisvriend of een (ex)-partner.

De medewerkers van de Lokale PolitieZone Rupel hebben het detecteren, aanpakken en terugdringen van huiselijk geweld hoog op hun prioriteitenlijst staan. Door in te grijpen en van dichtbij op te volgen kan een halt worden toegeroepen aan een vaak jarenlang gewelddadige relatie. De brochure 'Stop, nu is het genoeg!', die door de politiezone werd ontwikkeld, is hierbij een belangrijke tool. We trachten zowel slachtoffers als plegers op een laagdrempelige manier te bewegen tot het aanpakken van hun probleem.

Met een doorgedreven opvolging van probleemgezinnen en een nauwe samenwerking met hulpverleningsinstanties tracht de politiezone een verdere escalatie van het geweld te voorkomen. Bovendien is er in de gemeenten Rumst, Boom, Niel en Hemiksem een sociaal platform uitgebouwd om deze problematiek multidisciplinair aan te pakken.

Met 821 tussenkomsten in 2017 kunnen we spreken van een status quo in vergelijking met 2016 (824 feiten). Tegenover 2015 (1013 feiten) is er een daling van 19%. Een 200 gezinnen werden van zeer nabij opgevolgd.

Intrafamiliaal geweld blijft dan ook hoog op de prioriteitenlijst staan. Met een gestructureerde samenwerking tussen alle betrokken partners trachten we meer grip te krijgen op het fenomeen van geweld in de huiselijke sfeer. Het overleg tussen de politie en de lokale hulpverleningsinstanties dat in 2014 in het leven werd geroepen is in 2017 verder uitgegroeid tot een echt samenwerkingsverband. Op deze manier trachten we op een gezamenlijke en efficiënte manier de gezinnen de meest optimale hulp te geven die ze nodig hebben. De gezamenlijke sensibiliseringscampagne, waarbij het nummer 1712 als anoniem meldpunt van huiselijk geweld werd gepromoot, die eind 2016 werd gelanceerd werd in 2017 verder in beeld gebracht.
familiaal geweld 480p

 

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok