Aanpassing politiereglement Tomorrowland


Aanpassing van het politiereglement van kracht tijdens Tomorrowland/Dreamville

Op de gemeenteraden van Rumst en Boom van juni werd deel B van de Uniforme codex van politieverordeningen “politiereglement van kracht tijdens Tomorrowland/Dreamville” aangepast. De belangrijkste wijzigingen tegenover vorige jaren werden doorgevoerd op vlak van ambulante handel op privaat domein, campinggasten en drones.

 

Ambulante handel toegestaan

Een eerste aanpassing in het politiereglement betreft de ambulante handel op privédomein. Tot vorig jaar was het verboden om tijdens het festivalweekend zaken te verkopen vanop je privédomein. Dat is dit jaar toegestaan tussen 8 uur ’s ochtends en 18 uur ’s avonds. Word je toch betrapt op het verkopen van goederen tussen 18 uur en 8 uur? Dan worden de goederen in beslag genomen door de politie tot en met maandag na het laatste festivalweekend.

 

Campinggasten moet je melden bij Toerisme Vlaanderen

Wil je graag mensen te slapen leggen in je tuin, tegen betaling? Dan moet je dat vooraf melden aan de bevoegde Vlaamse overheidsdienst, in dit geval Toerisme Vlaanderen. Bovendien moet je ook alle andere wettelijke voorwaarden volgen waaraan commerciële logies moeten voldoen. Dit geldt voor campings tot en met tien personen, want voor meer dan tien personen moet je uitdrukkelijke goedkeuring hebben van de burgemeester.

 

Drones

Je mag vanaf nu geen drones of andere (telegeleide) vliegende objecten meer laten opstijgen tijdens het festivalweekend. De aanpassing van het politiereglement stelt een duidelijk verbod op het bezit van drones en andere (telegeleide) vliegende objecten op openbaar domein. Drones van bevoegde politiediensten zijn wel toegelaten, tijdens de uitoefening van hun werk.

Laatste
nieuws

Meer nieuws

BE eID verloren op Tomorrowland?

Ben je jouw Belgische identiteitskaart verloren op Tomorrowland? Stuur een e-mail met als onderwerp "verloren identiteitskaart #TML22" naar pz.rupel@police.belgium.eu en we kijken of we ze in ons bezi…

Lees meer

Politiereglement Tomorrowland

Op de gemeenteraden van Rumst en Boom van juni werd het politiereglement van kracht tijdens Tomorrowland/Dreamville aangepast. In het reglement ligt een grote focus op mobiliteit - er werden wijziging…

Lees meer

Verkeerscontroles en wegenwerken

Verkeershinder naar aanleiding van een ongeval of een wegverzakking is heel tijdelijk. Andere verkeershinder is perfect in te plannen, zoals bij wegenwerken.

Lees meer