Een bewogen jaar

2021 was alweer een bewogen jaar. De ene coronagolf was nog niet gaan liggen of de volgende bood zich alweer aan. Andermaal zagen we onze medewerkers buitengewoon flexibel en loyaal als partner in de eerste lijn om de maatregelen te handhaven en daarnaast het politiewerk te doen. 

In veel van dat politiewerk schuilt menselijk leed. We werden opgeschrikt door twee gruwelijke feiten. Een jongeman werd neergestoken aan het station in Hemiksem en een kindje van anderhalve maand jong liet het leven in bizarre omstandigheden. Het wijkondersteuningsteam dat we dit jaar opnieuw opstarten, zal zich samen met de casusregisseur huiselijk geweld buigen over een vernieuwde aanpak om vroegtijdig dramatische patronen te herkennen en feiten te voorkomen. 

Om het wijkondersteuningsteam herop te starten, moeten we ons operationeel deficit zien aan te zuiveren. Hiervoor nemen we dit jaar een professioneel communicatiebureau onder de arm. Ons team van ambassadeurs zal een actieve rol opnemen om dit bureau te ondersteunen in zijn opdracht. 

Daarnaast zullen we het fietsteam optimaliseren en professionaliseren, maar evengoed zetten we in op een uitbouw van het hondenteam. We kijken uit naar het moment dat Ocho, een flink uit de kluiten gewassen Mechelse herdershond, Arras en Jim komt versterken. Als alles goed gaat, mogen we onze nieuwe patrouillehond eind van dit jaar verwachten. Dat zal tevens het moment zijn om de inzet van ons hondenteam te herbekijken en de sterkte ervan te kapitaliseren. We wensen Sue in juni alvast een welverdiende rust toe. 

We leggen de lat hoog, ook in 2022. Wij zijn professionals en zullen garant blijven staan voor een integere, objectieve en neutrale aanpak van criminaliteit en onveiligheid in de Rupelgemeenten. Om onze wettelijke opdrachten in alle legitimiteit te kunnen uitvoeren, moeten we het voorbeeld geven. In 2022 zullen we daarom onder meer verder inzetten op een gezond toegangsrechtenbeheer en op een systematische controle van het correct gebruik van onze databanken. 

2022 wordt het jaar dat de PZR de langverwachte applicatie FOCUS zal integreren in haar werking. Omdat we door Covid eerst hebben moeten investeren in de uitrol van Mobile Office, is FOCUS verzet naar 2022. Mobile Office zorgt er sinds vorig jaar voor dat medewerkers maximaal van thuis kunnen werken op de beveiligde politiecomputers en biedt extra mogelijkheden op onze wijkposten. Focus zal binnenkort nog een stap verder gaan en digitale vaststellingen vanop het terrein mogelijk maken. 

Tot slot gaan we bestaande processen en verantwoordelijkheden verder uitdiepen en professionaliseren. Onder meer de bevoegdheden van bestuurlijke politie, de bestuurlijke handhaving, de crisisinterventie en de handhaving van de openbare orde zullen in 2022 een belangrijke plaats innemen. 

Dit alles kan niet zonder al onze medewerkers die respect verdienen. Ons respect. Onze medewerkers hebben één voor één onze nieuwe slogan vol overtuiging in praktijk gebracht. We staan er. Van Covid-19 naar Covid-21, van Delta naar Omikron. Hier. Nu. En zeker Morgen.


Lees hier het volledige jaarverslag:

JAARVERSLAG 2021 

Laatste
nieuws

Meer nieuws

Een blik op 2023

Lees hier het jaarverslag 2023 van de lokale politiezone Rupel PZR

Lees meer

Openbare verkoop oude dienstvoertuigen en laptops

Wil jij een oud dienstvoertuig of een laptop graag een tweede leven geven, dan kan je deelnemen aan de openbare verkoop van VLAVEM!

Lees meer

Tijdelijk droneverbod tijdens Tomorrowland

Tijdens Tomorrowland geldt een no flyzone. Dan mogen alleen drones van hulpdiensten en de organisatie in het gebied vliegen. Dat is nodig voor de openbare veiligheid.  Op het openbaar domein van de ge…

Lees meer