Dit was 2022

De Politiezone Rupel heeft in 2022 al haar opdrachten kwalitatief kunnen uitvoeren. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het in geen geval. Dat we daarin geslaagd zijn is iets waar we als politiezone terecht heel trots op mogen zijn. Dat gevoel moeten we ook de komende jaren blijven vasthouden en uitdragen. 

Dat verwezenlijken kan alleen maar omdat we binnen onze zone kunnen rekenen op een fantastisch team. Een hechte groep mensen die springt voor elkaar. En ondanks de soms onvoorspelbare dienstregeling en de bij momenten grote werkdruk, is ons ziekteverzuim eerder beperkt. Dat zegt iets over de weerbaarheid van onze mensen. Als korpschef kan je niet anders dan daar enorm dankbaar voor zijn. 

Zouden wij met open armen bijkomende gemotiveerde nieuwe collega’s ontvangen? Absoluut. Maar mits een kritische zelfblik en wat creativiteit zorgen wij er nu reeds voor dat ons team er te allen tijde staat voor de bevolking. Dat is nog altijd prioriteit nummer één. Dat we in dat opzet slagen, bewijst de recente veiligheidsmonitor: men is tevreden over onze diensten en het vertrouwen in PZR is groot. Wij leveren goed werk en kunnen onze taken uitvoeren op een meer dan aanvaardbaar kwaliteitsniveau. Nog eens, we kunnen daar niet trots genoeg over zijn. 

Een mooi voorbeeld daarvan is Tomorrowland 2022. Na een coronaperiode van twee jaar stond onze zone opnieuw in voor de veiligheid van honderdduizenden festivalgangers en buurtbewoners, en dat voor de eerste keer drie weekends lang. Samen met externe partners en andere politiezones zijn we in dat opzet geslaagd. Meer nog, dankzij een kritische zelfreflectie en het durven innoveren, slaagden we erin de administratieve rompslomp te verlagen en minder mensen te mobiliseren. Dat was mijn engagement naar de politiezone toe, op het moment dat er toch wat ongerustheid heerste over de terugkeer van Tomorrowland. 

Die zelfreflectie zullen we blijven doen, ook in 2023. Vasthouden aan structuren en werkprocessen die al jaren ingeburgerd zijn, zijn vandaag niet de meest efficiënte. Ik zei het al, creativiteit hoort bij een politiezone. In 2023 zullen we blijven inzetten op het versterken van onze teams, we zullen blijven investeren in vernieuwingen en er komt een nieuwe tevredenheidsenquête. 

Ook in 2023 zullen er tal van uitdagingen op ons pad terechtkomen. Maar zijn die uitdagingen net niet hetgeen onze job zo boeiend maakt?

Lees hier het volledige jaarverslag:

JAARVERSLAG 2022

Laatste
nieuws

Meer nieuws

Tijdelijk droneverbod tijdens Tomorrowland

Tijdens Tomorrowland geldt een no flyzone. Dan mogen alleen drones van hulpdiensten en de organisatie in het gebied vliegen. Dat is nodig voor de openbare veiligheid.  Op het openbaar domein van de ge…

Lees meer

PolitieZone Rupel neemt zeven drones in beslag tijdens Tomorrowland

Tijdens de voorbije drie weekends van het internationale muziekfestival Tomorrowland 2022 heeft de Lokale PolitieZone Rupel (PZR) een tijdelijke geografische zone ingesteld om ongewenste dronevluchten…

Lees meer

PolitieZone Rupel gebruikt Focus-toestellen

Inspecteurs van PZR gaan vanaf 1 februari van start met Focus@GPI. Dat is een applicatie waarmee politiemensen via een smartphone of tablet snel toegang kunnen krijgen tot een reeks beveiligde databan…

Lees meer