Werd je slachtoffer van (huiselijk) geweld?

Werd je slachtoffer van geweld? Praten is heel belangrijk. De politie, de huisarts en de hulpcentra kunnen jou helpen en hebben de nodige middelen.

Ben je klaar om aangifte te doen, dan vind je hier onze wijkposten. Soms ligt dat wat moeilijker. Bijvoorbeeld als het geweld onder geliefden of familieleden gebeurt.

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd in huiselijke kring, maar dat niet per se binnenshuis plaatsvindt. Het gaat om fysiek, psychisch, economisch of seksueel geweld tussen familieleden, (ex-) partners of vrienden. Kindermishandeling en verwaarlozing van ouderen vallen hier bijvoorbeeld ook onder.

De folder van de PolitieZone Rupel is praktisch uitgewerkt en bevat informatie voor zowel slachtoffer als pleger. Geweld stopt immers zelden vanzelf. Beide partijen krijgen informatie over hoe de zaken kunnen worden gekeerd. Bijna altijd moet men daarvoor hulp zoeken. Het boekje helpt de partijen op weg, in de richting die ze zelf kiezen.

Naast de informatiebrochure wordt binnen de politiezone ook werk gemaakt van een opvolgingstraject voor gezinnen waar geweld zich voordoet. Hierbij worden de gezinnen waar zware of meerdere tussenkomsten zijn geweest van dichtbij opgevolgd.

Blijf er niet mee zitten! Geweld is onaanvaardbaar! Doorbreek de stilte en spreek erover!


Je wenst medische hulp

Als je geweld hebt meegemaakt kan je zowel fysieke letsels als psychische klachten ondervinden. De arts zal je daarvoor medisch verzorgen en jou ook informeren, ondersteunen en begeleiden in de stappen die je kan ondernemen.Je wil nog geen klacht indienen

Je kan ook in dit geval best de arts vragen om een medisch attest bij fysiek en seksueel geweld in te vullen. Bij seksueel geweld kan hij op jouw verzoek ook een geneeskundig onderzoek verrichten om de achtergelaten sporen van de dader, die zich eventueel nog op jouw kleren of op jouw lichaam bevinden, te verzamelen. Voor dit onderzoek is het aangewezen dat je noch jezelf, noch jouw kleren hebt gewassen. Heb je dit toch gedaan vraag dan alsnog om een onderzoek om de letsels en de nog resterende sporen te laten registreren.

Het verslag van dit geneeskundig onderzoek wordt vastgelegd in een speciaal medisch attest. Correct ingevuld, dienen de medische attesten bij fysiek en seksueel geweld als bewijsmateriaal voor de gepleegde feiten en de gevolgen ervan. De medische attesten worden opgemaakt in 3 exemplaren. Eén exemplaar wordt door de arts bewaard en de overige 2 zijn voor jou bestemd. Indien je later (na enkele dagen of weken) de ernst van de geweldfeiten zou willen staven (klachtindiening, eis tot schadevergoeding, verzoek tot dwingende maatregelen bij de vrederechter...) kun je deze gebruiken. De arts kan je alsnog aanraden om een klacht in te dienen bij een politiedienst.

Je kan zelf een klacht gaan indienen.
De arts kan de politie oproepen.
De arts kan jou ook begeleiden.


Je wenst een klacht in te dienen

Je kan naar een politiedienst gaan om klacht in te dienen.

Je kan je daarbij laten begeleiden door een persoon naar keuze (dit kan uw arts zijn, iemand van een hulpverleningscentrum of gewoon een kennis).

Bij de politie zeg je dat je een klacht wilt indienen. Je zal hierover een gesprek hebben met een politiebeambte. De politie zal jou eventueel in een speciaal opvanglokaal zo goed mogelijk opvangen. Je kan vragen om door een vrouwelijke politiebeambte verhoord te worden. Tijdens het aangiftegesprek zal de politiebeambte vragen stellen over het gebeurde. Dit kunnen soms vervelende vragen zijn, maar noodzakelijk om bewijzen te verzamelen. Er zal een proces-verbaal van dit gesprek worden opgemaakt.

  • Bij fysiek geweld zal de politiebeambte je vragen om aan jouw getuigenis een medisch attest (cfr. supra) van de opgelopen wonden toe te voegen.
  • Bij seksueel geweld zal de politiebeambte je vragen of je jezelf of de kleren die je droeg tijdens de geweldfeiten hebt gewassen. Deze vraag is noodzakelijk omdat door het wassen bewijsmateriaal verloren kan zijn gegaan. Daarom is het ook belangrijk dat indien je na de feiten nog niet hebt geplast, je jouw urine bewaart in een potje. Indien het nuttig is voor het verzamelen van de bewijzen, zal gevraagd worden of je een geneeskundig onderzoek wilt ondergaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een arts die daarvoor officieel wordt aangesteld. Hij zal de Seksuele Agressie Set gebruiken. Dit is een doos waarin zich materiaal bevindt om sporen van seksueel geweld te verzamelen. De politiebeambte zal je hierover meer informatie geven. Je kan jouw arts vragen om je tijdens dit onderzoek bij te staan. Na dit geneeskundig onderzoek, volgt nog een verder verhoor over de feiten. Ook daarvan wordt een proces-verbaal gemaakt waarvan je een kopie krijgt. Tenslotte zal de politiebeambte je helpen zoeken naar gespecialiseerde hulp in jouw streek.


Je wilt geholpen worden om dit te verwerken

Wanneer je met iemand via de telefoon wilt praten over het gebeuren of over de problemen die je ondervindt, dan kan je 24 uur op 24 anoniem terecht bij Tele-onthaal op het nummer 106.

Er bestaan gespecialiseerde verenigingen die je kunnen helpen om hetgeen wat gebeurd is te verwerken, die jou kunnen adviseren of je eventueel kunnen begeleiden of vertegenwoordigen bij de gerechtelijke instanties. Je kan daarvoor terecht bij een centrum voor slachtofferhulp in jouw streek op de volgende telefoonnummers:

Antwerpen03/247.88.30
leper057/20.51.86
Brugge050/47.10.47 Kortrijk056/21.06.10
Brussel02/514.40.25 Leuven016/29.31.13
Dendermonde052/25.99.50 Ronse055/20.83.32
Gent09/225.42.29 Tongeren012/23.07.82
Hasselt011/28.46.49 Willebroek03/886.28.10
Herentals014/23.02.42   Lees hier hoe je kan zorgen dat het stopt

Laatste
nieuws

Meer nieuws

Een blik op 2023

Lees hier het jaarverslag 2023 van de lokale politiezone Rupel PZR

Lees meer

Openbare verkoop oude dienstvoertuigen en laptops

Wil jij een oud dienstvoertuig of een laptop graag een tweede leven geven, dan kan je deelnemen aan de openbare verkoop van VLAVEM!

Lees meer

Tijdelijk droneverbod tijdens Tomorrowland

Tijdens Tomorrowland geldt een no flyzone. Dan mogen alleen drones van hulpdiensten en de organisatie in het gebied vliegen. Dat is nodig voor de openbare veiligheid.  Op het openbaar domein van de ge…

Lees meer