WIE WE
ZIJN

De politiezone Rupel staat in voor de dienstverlening aan meer dan 63.000 burgers in de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Met meer dan 9.000 dringende oproepen en 400 arrestaties per jaar en talrijke evenementen, zijn we een middelgrote, maar geen ‘rustige’ landelijke politiezone.

Mensen maken een organisatie. Ons team telt 138 medewerkers: 112 politieambtenaren, 26 burgercollega’s en tal van vrijwilligers. Dankzij hun inzet kunnen we een goed product leveren: veiligheid.

Illustratief beeld

WAT WE
DOEN

Onze politiezone werkt aan een veilige Rupelstreek. We treden op en handhaven waar nodig, maar zetten ook in op sensibilisering en preventie.

Illustratief beeld

Onze organisatie

Naast de klassieke interventie, wijkwerking, recherche, verkeer, onthaal, openbare orde, geweldbeheersing en slachtofferbejegening is er binnen ons korps ook plaats voor een wijkondersteuningsteam (WOT), een hondenteam en een fietsteam.

Solidariteit en variatie staan voorop in onze zone. Collega’s ondersteunen elkaar graag wanneer dit nodig is en onze medewerkers worden ook ingezet om evenementen in de Rupelstreek politioneel in goede banen te leiden.

Dankzij onze diensten Finlog en IT, kwaliteitszorg, HRM en communicatie kunnen onze operationele medewerkers rekenen op de ondersteuning van ons burgerpersoneel. Samen vormen ze dan ook één geolied team.


Wat ons uniek maakt

Een job van A tot Z, de ideale combinatie van actie en administratie, de zeer flexibele dienstplanning, de collegialiteit en solidariteit en de goede teamsfeer zijn troeven die onze teamleden sterk weten te waarderen.

Er is de mogelijkheid om andere rollen op te nemen en een systeem van interne mobiliteit geeft onze medewerkers de eerste keuze bij openstaande functies. Zo kunnen zij hun ambitie binnen onze politiezone waarmaken.

We hebben aandacht voor welzijn en gezondheid met een beleid rond ongewenst gedrag, sporten tijdens diensttijd, teambuildings, mentale gezondheid en telewerk.

Bij de politiezone Rupel investeren we in onze medewerkers! Opleidingen op basis van functie en interesses zijn een vanzelfsprekendheid.


WERKEN BIJ POLITIEZONE RUPEL


WAAR WE
VOOR STAAN

De politiezone Rupel streeft hier, nu en morgen naar een optimale veiligheidsbeleving, een hoge tevredenheid over onze dienstverlening en een maximaal vertrouwen in de politie.

Kwaliteit

Binnen ons takenpakket leveren we op een efficiënte en effectieve manier volledig werk af, getoetst aan de noden van de burger.

Professionaliteit

We leggen de lat hoog. Elke taak en iedere interventieopdracht doen we zo kwalitatief mogelijk. Voor elke burger zoeken we de beste oplossing.

Integriteit

We scheppen een vertrouwensrelatie door wederzijds respect en transparantie. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Dienstverlenend werken

We gaan voor een maximale service op het vlak van bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteitszorg. Met problemen gaan we empathisch om.

Teamwork

We werken samen met alle mogelijke partners om via een open dialoog tot een kwaliteitsvolle dienstverlening te komen, want samen zijn we sterker.

Respect voor diversiteit

We gaan gelijkwaardig en correct om met elk individu of groep. We zijn niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig.

Mensen moeten weten dat politiezone Rupel er staat voor iedereen. Dat zit in ons DNA. Op ons kan je rekenen. Hier. Nu. Morgen.

Korpschef Peter Muyshondt

Illustratief beeld
Illustratief beeld

SAMENWERKEN
MET VRIJWILLIGERS

De politiezone Rupel kan rekenen op de hulp van geëngageerde burgers met een hart voor ieders veiligheid in onze regio.  

Naast onze operationele diensten en burgerpersoneel kunnen we onze dienstverlening optimaliseren dankzij de inzet van vrijwilligers. Zij zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen in onze buurt en zijn daarom goed geplaatst om een sensibiliserende, educatieve, bemiddelende of toezichthoudende rol op te nemen.

Onze vrijwilligers kunnen na een grondige screening en opleiding aan de slag bij burenbemiddeling, in een Buurt Informatie Netwerk (BIN) of als bijzondere veldwachter.

Interesse om zelf als vrijwilliger bij politiezone Rupel aan de slag te gaan? Contacteer ons via pz.rupel@police.belgium.eu.

VERSLAGEN
POLITIERAAD