Consulent - casusregisseur huiselijk geweld

Ben jij de passende schakel tussen gezinnen die te maken hebben met een problematiek van huiselijk geweld en het netwerk van sociale en medische hulpverleners?

Als casusregisseur ben je een cruciale schakel tussen gezinnen die te maken hebben met een problematiek van huiselijk geweld en het hulpverleningsnetwerk. Je volgt de processtappen voor elke casus nauwgezet op: dossiervorming, opstart hulpverlening, weging, casusregie en afsluiting. Je coördineert het plan van aanpak. Hierbij werk je nauw samen met het Family Justice Center (FJC), dat er betrokken is bij de regie van ieder dossier.

Je onderhoudt goede contacten met hulpverlenende instanties, politie, de jeugdrechtbank, jeugdzorg en crisisopvang en je hebt regelmatig overlegmomenten om de stappen van een dossier in goede banen te leiden.

Kortom: door jouw efficiënte en empathische aanpak stel je gezinnen in staat om de snelste weg te vinden naar de best mogelijke hulpverlening.

>> Bekijk de volledige vacature op jobpol.be en solliciteer tot 15 januari 2024.